ELÄMÄNI EVÄÄT

Ehkäisevän mielenterveystyön aineisto kouluille

PA162967.JPG

ELÄMÄNI EVÄÄT

Porin Mielenterveysseuran projekti Elämäni Eväät, joka toimi 2003-2007, valmisti ehkäisevän mielenterveystyön materiaalin, jota on edelleen saatavilla.

Se on tarkoitettu opettajien, terveydenhoitajien, koulukuraattorien tai muiden aikuisten käyttöön.

  • Työväline nuoren kehityksen ja kasvun tukemiseksi

  • Sisältää valmiita tuntisuunnitelmia ja tehtäväehdotuksia

  • Tavoitteena on nuorten omien voimavarojen, itsetuntemuksen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä aikuistumisen tukeminen, mielenterveystietouden lisääminen ja ongelmien ehkäiseminen

  • Mielenterveys nähdään arkipäiväisenä ja tärkeänä, jokaista ihmistä koskettavana asiana

Ota yhteyttä

Ilmoita yhteystietosi sähköpostiin 

mielisatakunta@gmail.com. Aino kertoo lisää.